De jeu de boulesclub, in die tijd nog petanqueclub genoemd, is ontstaan in begin 1989

  en wel door toedoen van Berrie Janssen en Frans Nijssen die bij de oud hockeyleden gingen informeren of er interesse was voor een petanquevereniging bij de hockeyclub om zo toch een binding met deze club te houden waar ze de meeste jaren gespeeld hadden.

  De eerste gesprekken werden gevoerd in 1988, waar werd nagedacht over het aanleggen van wat banen op het buiten terrein van het toenmalige bedrijven terrein Koppens waar toen ook de velden van de hockeyclub lagen.

  Uiteindelijk werden op 15-mei-1989 de buitenbanen feestelijk in gebruik genomen.

  Ze werden geopend door oud burgemeester Martijn nadat een parachutist het butje vanuit een vliegtuig naar beneden had gebracht.

  Op deze buitenbanen, zeven in totaal, is circa 4 jaar gespeeld.

  Vanwege de groei van de hockeyclub, en omdat Koppens het terrein weer nodig had voor uitbreiding van zijn bedrijf, werd de accommodatie te klein en kreeg de hockey- en petanquevereniging van de gemeente een nieuwe locatie toegewezen en wel op het Geneneind in Bakel.

  Er werd een omni-vereniging opgericht, deze constructie werd bedacht om alles onder een dak te krijgen.

  Zo werd er op deze nieuwe locatie een nieuw hockey terrein aangelegd en 8-buiten banen voor de toenmalige petanqueclub.

  Na enkele jaren als omni vereniging te hebben bestaan heeft er in 2003, door omstandigheden, een afsplitsing plaats gevonden waarna de petanque vereniging als jeu de bouleclub zelfstandig verder ging.

  Op 23 juli van dat jaar ging de nieuwe jeu de bouleclub naar de notaris om een eigen vereniging op te richten, de naam van deze vereniging werd :

  JEU DE BOULECLUB DU-TJUT

  Met enkele zeer enthousiaste leden gaan er gesprekken plaats vinden bij de gemeente om te proberen een binnenaccommodatie te verkrijgen op de locatie van de oude gemeentewerf.

  En in 2004 is het zover, dat wij van de gemeente een deel van de loods krijgen, om hier binnenbanen te realiseren.

  Er wordt met man en macht door de eigen leden gewerkt om binnenbanen en een zitruimte aan te leggen.

  Na ongeveer 1-jaar bouwen en sjouwen is het ons gelukt om in april 2005 feestelijk onze nieuwe binnenbanen en zitruimte in gebruik te nemen, waarbij de officiële opening heeft plaats gevonden door de toenmalige wethouder van sportzaken Hans van Dijk.

  Al gauw werd het, door de sterke leden groei, te klein om binnen alles te huisvesten.

  Daarom werd er in 2008 een vergunning aangevraagd om de zitruimte te kunnen uitbreiden met toiletten en extra zitruimte en centrale verwarming.

  Na veel heen en weer gecommuniceerd te hebben kregen we uiteindelijk de vergunning om uit te breiden.

  Weer gaan onze vrijwilligers aan de gang om het nieuwe bouwwerk gestalte te geven.

  Als we ongeveer anderhalf jaar gebouwd hebben is het zover om ook deze uitbreiding met eigen toiletten in gebruik te nemen.

  Deze feestelijke opening hebben wij met genodigden en mensen uit Bakel en omstreken op 16-april-2011 feestelijk gevierd.

  Onze vereniging is nog steeds groeiende door mensen die kennis willen maken met de sport Jeu de Boules.

  Ook voor veel oudere mensen, die niet meer aan een sport kunnen deelnemen, is de Jeu de Boules sport een uitstekende bezigheid waar ze veel plezier aan kunnen beleven.

  Bent u ook nieuwsgierig geworden kom dan eens kijken en kom een partijtje meegooien?